Ρ α ν τ ε β ο ύ   σ τ ο   Κ Ο Ν Α Κ Ι

Μας τίμησαν με την παρουσία τους στο κρητικό κονάκι.

 

FacebookYoutube

 

Κρητική παραδοσιακή
κουζίνα σε καλές τιμές

Έναρξη
προγράμματος:
22:30